Lokal utveckling i

40 leaderområden omfattar tillsammans de flesta av Sveriges kommuner. Skriv in din kommun i rutan för att hitta ditt leaderområde. Du kan också använda kartan.

Keyword

Leader Sverige

Vi är Leader!

Ideellt engagemang handlar om att människor samlas kring en idé och samarbetar för att uppnå något som de tycker är viktigt. När detta sker skapas förutsättningar för hållbara och attraktiva områden. Men även om samarbetet och viljan att utveckla finns, så kanske pengarna inte alltid gör det. Då kan Leader vara en möjlighet.

Vad är leader?

Stöd för landsbygdsutveckling

Leader beviljar projektstöd för landsbygdsutveckling. Under perioden 2023–2027 finns totalt 1,7 miljarder kronor för att stärka Sveriges landsbygders konkurrenskraft och utveckling. 

Till grund för allt stöd som fördelas ligger leadermetoden – en metod där lokal förankring och engagemang står i centrum. Vänd dig till ditt leaderområde med din projektidé för att se vilka möjligheter som finns.

Bild på den svenska landsbygden

Leaderstöd

För vem och vad?

Leaderstöd kan sökas av föreningar, företag och andra organisationer som har en idé som kan bidra till landsbygdsutveckling. 

Projektidén måste linjera med den utvecklings­strategi som är unik för respektive leaderområde och vara till nytta för många människor. Ju mer allmännyttigt ett projekt är, desto mer stöd kan projektet få. Vänd dig till ditt leaderområde för att se vilka möjligheter som finns. 

Tillsammans för utveckling

Lokal Utveckling Sverige

 

Lokal utveckling Sverige är en intresseförening för organisationer som arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Lokal utveckling Sverige är en resurs för att föra fram och driva frågor gällande landsbygdsutveckling och påverka myndigheter, beslutande organ och organisationer för att underlätta genomförandet av leadermetoden.

Nedslag i några leaderprojekt

Leader Grogrund
Storlienfjällens Vänner spår och ledutveckling

Upprustning av befintliga sommar och vinterleder samt nya hållbara leder. Investering av miljövänliga maskiner för skötsel av leder samt bygge av grillplatser och vindskydd.
Skörd av vass ovanför vattenytan, sett uppifrån.

Upplandsbygd
Skördeaggregat för vass

Sjöutsikt AB söker stöd för att utveckla ett nytt skördeaggregat som kan skörda vass nära land och i våtmarker, vilket deras nuvarande maskin inte kan. Detta kan lösa ekonomiska och miljömässiga utmaningar genom att maximera vassutnyttjandet och minska övergödning i Östersjön.

Leader Höga Kusten
Jobba och lev i bygd

Sätten som vi konsumerar, producerar och distribuerar, men också identifierar och värderar produkter och tjänster håller på att förändras. En av de främsta drivkrafterna är...

Upplandsbygd
Inkluderande Upplandsbygd 2030

Programmet Inkluderande Uppladsbygd 2030 stöttar organisationer som vill ge ungdomar och vuxna som står utanför arbetsmarknaden meningsfulla aktiviteter och intressanta mötesplatser.

Leader Stockholmsbygd
Färsna stenkvarn

Färsna resurscentrum för småskalig spannmålshantering skapas för att bidra till upprätthållande och utveckling av småskalig ekologisk odling av spannmål för ett rikare och mer varierat odlingslandskap.
Ny mötesplats i Gimo. Café Flitiga Lisa

Upplandsbygd
Gemenskapande Investeringar

Vi stöttar delprojekt som stärker den sociala hållbarheten i vårt område
Inland

Leader Höga Kusten
Naturturism Resele

Den ideella föreningen Leader Sollefteå (LUS) har under sex år varit en motor i landsbygdsfrågor i Sollefteå kommun. Nu tar föreningen nästa steg...

Upplandsbygd
Attraktiva och levande orter

Projektet vill stärka varje orts unika identitet utifrån orternas historia och karaktär, lyfta fram varje ort och inte skapa konkurrens mellan dem utan stärka upp hela kommunen genom de olika orterna.

Leader höga kusten

Vi Landsbyggare

Hur skapar vi en positiv syn på landsbygden och entreprenörsklimatet och på så sätt skapar en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft? Det var frågan som Leader ställde sig och ur det växte ett projekt som arbetar med opinionsbildning, inspiration och att skapa en Landsbyggaredag för de som bygger vår landsbygd i Höga Kusten.

Bil på Eija och ett får - landsbyggare i höga kusten

Röster om Leader

Peter Kullgren, landsbygdsminister:

”Leadermetoden bidrar till hållbar regional utveckling”

Hallå där, Peter Kullgren! Hur viktig är landsbygdsutveckling genom Leadermetoden för dig?

– Det finns ett antal insatser som regeringen bedömer särskilt har bidragit till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar regional utveckling. En av dessa är lokal utveckling genom Leadermetoden! Nu inleds snart nästa programperiod och jag ser fram emot att se utfallen av projekten.

– Genom Leadermetoden arbetar privat, ideell och offentlig sektor tillsammans för lokal utveckling. Det är viktigt med subsidiaritet, samarbete och förvaltarskap – att vi arbetar tillsammans för det gemensamma bästa.

Porträttbild på landsbygdsminister Peter Kullgren.

Denna webbsida, leadersverige.se, har tagits fram i samarbete med Landsbygdsnätverket. TACK för att ni gjort detta möjligt!